Brønnboring

Brønnboring

Agder Brønn & Spesialboring AS utfører brønnboring i Agder og på Sør-Vestlandet. Brønnboring kan ofte være et behov der boligen ligger avsides til – eller ved hytten – og ikke kan koble seg til det offentlige vannverket. Tidligere var det vanlig å grave ut brønner, men i dag borrer vi som oftest nye brønner.

Vi kan borre i både fjell og løsmasser.

  • Fjellbrønner 5,5, og 6.5 som standard
  • Filterbrønner i grus og løsmasser
  • Energibrønner for oppvarming
  • Levering og montering av pumper

Ta kontakt for mer informasjon om brønnboring.