Energiboring

Energiboring

Agder Brønn og spesialboring har registrert et økende marked innen varmepumpe/energiboring og vi har på bakgrunn av dette utført flere slike oppdrag.

Vi stiller med noe av det mest moderne utstyr som er tilgjengelig og gir dem leveringsgaranti etter avtalt tidspunkt. Utstyret er lydisolert, og boreriggen har vanninjeksjonspumpe for støvfri boring.

Å legge til rette for å utnytte jordens varme og kulde til oppvarming og kjøling, er en miljøvennlig og utslippsfri løsning. I fjellet har man stor tilgang på fjellvarme, som med en varmepumpe kan sørge for en trygg, sikker og miljøvennlig oppvarming om vinteren, og kjøling om sommeren. Fjellvarme er en utømmelig energikilde som er meget stabil og holder nesten samme temperatur året rundt.

Ta kontakt for mer informasjon om energiboring.

energiboring agder